Tancar

PROGRAMA DEL SALÓ FUTURA 2022

18 MARÇ

 • 10:00 - 10:12 Per què estudiar un màster?
 • 10:15 - 10:27 Quins màsters i postgraus existeixen?
 • 10:30 - 11:00 Generació propòsit: Acceptes el repte de canviar les coses?
 • 11:00 - 11:15 Speed dating Ciències socials i jurídiques (Requereix d'inscripció)
 • 11:15 - 11:30 Speed dating Arts i humanitats (Requereix d'inscripció)
 • 11:30 - 11:45 Speed dating Enginyeria i arquitectura (Requereix d'inscripció)
 • 11:45 - 12:00 Speed dating Ciències de la salut (Requereix d'inscripció)
 • 12:00 - 12:30 Speed dating Ciències (Requereix d'inscripció)
 • 12:30 - 12:42 Com trio un màster?
 • 12:45 - 12:57 Què és un MBA?
 • 13:00 - 13:30 Estrena Futur. El finançament com a impuls en les matriculacions: Casos d’Èxit.
 • 13:30 - 13:42 Faig una segona carrera o un màster?
 • 13:45 - 14:00 I si faig un doctorat?
 • 14:00 - 14:12 Per què estudiar un màster?
 • 14:15 - 14:27 Quins màsters habiliten per l’exercici professional?
 • 13:00 - 13:12 Quines beques existeixen per màsters?
 • 13:15 - 13:27 Com trio un centre per fer un màster?
 • 14:30 - 14:42 Què són els màsters oficials?
 • 14:45 - 14:57 Quins màsters habiliten per l’exercici professional?
 • 15:00 - 15:12 Com trio un màster?
 • 15:15 - 15:27 Què és un MBA?
 • 15:30 - 15:42 Quines beques existeixen per màsters?
 • 15:45 - 15:57 Com trio un centre per fer un màster?
 • 16:00 - 16:15 Speed dating Ciències socials i jurídiques (Requereix d'inscripció)
 • 16:25 - 16:30 Speed dating Arts i humanitats (Requereix d'inscripció)
 • 16:30 - 16:45 Speed dating Enginyeria i arquitectura (Requereix d'inscripció)
 • 16:45 - 17:00 Speed dating Ciències de la salut (Requereix d'inscripció)
 • 17:00 - 17:15 Speed dating Ciències (Requereix d'inscripció)
 • 17:15 - 17:27 Faig una segona carrera o un màster?
 • 17:30 - 17:42 I si faig un doctorat?
 • 17:45 - 17:57 Per què estudiar un màster?
 • 18:00 - 18:12 Quins màsters i postgraus existeixen?
 • 18:15 - 18:27 Què són els màsters oficials?
 • 18:30 - 18:42 Quins màsters habiliten per l’exercici professional?
 • 19:00 - 19:12 Com trio un màster?
 • 19:15 - 19:27 Què és un MBA?
 • 19:30 - 19:42 Quines beques existeixen per màsters?
 • 19:45 - 20:00 Com trio un màster?

19 MARÇ

 • 10:00 - 10:12 Per què estudiar un màster?
 • 10:15 - 10:27 Quins màsters i postgraus existeixen?
 • 10:30 - 10:42 Què són els màsters oficials?
 • 10:45 - 10:57 Quins màsters habiliten per l’exercici professional?
 • 11:00 - 11:15 Speed dating Ciències socials i jurídiques (Requereix d'inscripció)
 • 11:15 - 11:30 Speed dating Arts i humanitats (Requereix d'inscripció)
 • 11:30 - 11:45 Speed dating Enginyeria i arquitectura (Requereix d'inscripció)
 • 11:45 - 12:00 Speed dating Ciències de la salut (Requereix d'inscripció)
 • 12:00 - 12:30 Speed dating Ciències (Requereix d'inscripció)
 • 12:30 - 12:42 Com trio un màster?
 • 12:45 - 12:57 Què és un MBA?
 • 13:00 - 13:12 Quines beques existeixen per màsters?
 • 13:15 - 13:27 Com trio un centre per fer un màster?
 • 13:30 - 14:00 Generació Propòsit: Acceptes el repte de canviar les coses?
 • 14:00 - 14:12 Per què estudiar un màster?
 • 14:15 - 14:27 Quins màsters i postgraus existeixen?
 • 14:30 - 14:42 Què són els màsters oficials?
 • 14:45 - 14:57 Quins màsters habiliten per l’exercici professional?
 • 15:00 - 15:12 Com trio un màster?
 • 15:15 - 15:27 Què és un MBA?
 • 15:30 - 15:42 Quines beques existeixen per màsters?
 • 15:45 - 15:57 Com trio un centre per fer un màster?
 • 16:00 - 16:15 Speed dating Ciències socials i jurídiques (Requereix d'inscripció)
 • 16:15 - 16:30 Speed dating Arts i humanitats (Requereix d'inscripció)
 • 16:30 - 16:45 Speed dating Enginyeria i arquitectura (Requereix d'inscripció)
 • 16:45 - 17:00 Speed dating Ciències de la salut (Requereix d'inscripció)
 • 17:00 - 17:15 Speed dating Ciències (Requereix d'inscripció)
 • 17:15 - 17:27 Faig una segona carrera o un màster?
 • 17:30 - 17:42 I si faig un doctorat?
 • 17:45 - 17:57 Per què estudiar un màster?
 • 18:00 - 18:12 Quins màsters i postgraus existeixen?
 • 18:15 - 18:27 Què són els màsters oficials?
 • 18:30 - 18:42 Quins màsters habiliten per l’exercici professional?
 • 19:00 - 19:12 Com trio un màster?
 • 19:15 - 19:27 Què és un MBA?
 • 19:30 - 19:42 Quines beques existeixen per màsters?
 • 19:45 - 20:00 Com trio un màster?